وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم تدوین قوانین برای مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی گفت: در مقابل ۲۵ میلیون کودک مسئول هستیم زیرا آنها فرزندان ما هستند و حقوقی در این زمینه دارند که احقاق آن تکلیف ما است. سیدعلیرضا آوایی روز یکشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق […]

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم تدوین قوانین برای مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی گفت: در مقابل ۲۵ میلیون کودک مسئول هستیم زیرا آنها فرزندان ما هستند و حقوقی در این زمینه دارند که احقاق آن تکلیف ما است.

سیدعلیرضا آوایی روز یکشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، افزود: خلاءهای قانونی در زمینه حقوق کودکان در فضای مجازی وجود دارد و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با توجه به جایگاه قانونی و اختیاراتی که دارد، می تواند در این زمینه اقدام و لوایح موردنظر را تهیه و تنظیم کند. نباید از این مهم غفلت کنیم بلکه باید فرصت را غنیمت شماریم و معجزه ای برای اطفال انجام دهیم.
وی اضافه کرد: اقدامات خوبی برای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی انجام شده اما این فعالیت ها جزیره ای بوده است و نیاز به هم افزایی و همفکری دارد تا به نتایج مطلوب تری دست یابیم. در این زمینه پیشنهاد می کنم کارگروهی برای یکپارچه سازی اقدامات تشکیل شود زیرا معتقدم اقدامات جزیره ای جز با تجمیع و هم افزایی سامان نمی یابد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: امروز حتی کودکان دو و سه ساله متخصص فضای مجازی هستند و خانواده ها در برخورد با کودکان برای استفاده از این فضا سرگردان هستند به طوری که کودک را دعوا و تنبیه یا با او قهر می کنند در حالی که این برخوردها صحیح نیست.
آوایی با تاکید بر لزوم آموزش خانواده ها و مدارس همچنین نقش رسانه در آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی گفت: آموزش فضای مجازی باید با همکاری آموزش و پرورش از مهدهای کودک آغاز شود زیرا تکنولوژی ضمن فواید، مضراتی دارد که باید اینها را مهار کرد و تقلیل داد.
وی با تاکید بر بهره گیری از تجارب سایر کشورها در خصوص حقوق کودکان در فضای مجازی گفت: با دسترسی های فضای مجازی این اقدام سخت نیست و می توان با توجه به فرهنگ، باورها و اقتضائات از تجارب دیگر کشورها برای دستیابی به اهداف مورد نظر بهره برد.
وزیر دادگستری همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های استانی در برخورد با مشکلات و بهره گیری از آرا و نظرات فرهیختگان و نخبگان در سراسر کشور تاکید کرد.
بیست و ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با محوریت حقوق کودک و فضای مجازی با حضور وزیر دادگستری، دستیار وزیر ارتباطات، دبیر مرجع ملی، معاون دادستان کل کشور، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی و نمایندگان ١۶ دستگاه عضو مرجع ملی و نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک در وزارت دادگستری برگزار شد.

  • منبع خبر : ایرنا