دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر ضرورت شکل گیری پلتفرم‌های پولی و بانکی در کشور تاکید کرد. به گزارش فمپ از  باشگاه خبرنگاران جوان،دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی  دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در دیدار از مرکز سداد گفت: با شکل گیری پلت فرم‌های پولی و بانکی در کنار فین […]

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر ضرورت شکل گیری پلتفرم‌های پولی و بانکی در کشور تاکید کرد.

به گزارش فمپ از  باشگاه خبرنگاران جوان،دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی  دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در دیدار از مرکز سداد گفت: با شکل گیری پلت فرم‌های پولی و بانکی در کنار فین تک‌ها در دنیا ما شاهد شکل گیری بازار‌های بزرگ جهانی و تضعیف حاکمیت ملی خواهیم بود.

وی با اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی تاکید ویژه بر حوزه اقتصاد فضای مجازی دارد، افزود: اولین تهدید رمز ارز و بلاکچین برای بانک‌ها است و بعد نظام کسب و کار و مالیات که در نهایت این زنجیره باعث می‌شود تا اقتصاد کشور از حوزه حاکمیت ملی خارج شده و در حوزه حاکمیت مالکان پلت فرم‌های بزرگ قرار گیرد.

دکتر فیروزآبادی درخصوص شکل گیری پلت فرم‌های پولی جهانی و راه اندازی کسب و کار‌ها بر روی این پلت فرم‌ها تصریح کرد: فعالان حوزه پولی و بانکی در کشور باید نگاه پلت فرمی داشته باشند و در این مسیر با تقویت استارتاپ‌ها و فین تک‌ها کمک کنند تا در کنار هم بتوانیم این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی با بیان این که پلت فرم‌ها سکویی مناسب برای تجمیع اهداف و منافع هستند، تاکید کرد: در قرن ۲۱ شما با پدیده اجتماعی شدن تمامی حوزه‌ها و مباحث جدیدی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی روبرو هستید که در واقع انسان در کنار اشیا و بات‌ها باعث شکل گیری بازار‌های بزرگ جهانی، تحولات بسیار و رشد اقتصادی می‌شود که اگر نتوانیم همگام با این تحولات در نظام پلت فرمی دنیا بازیگر باشیم قدرتی نخواهیم داشت و در یک رقابت نابرابر علاوه بر از دست دادن نقش در بازار بزرگ جهانی، بازار داخل را هم واگذار خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: پول مجازی بین المللی به راحتی می‌تواند بخش قابل توجهی از نظام پولی و بانکی کشور‌ها را به تصرف خود درآورد بنابراین باید با راه اندازی پلت فرم‌های پولی و بانکی در کشور هم با نظام جهانی ارتباط برقرار کرده و هم با خلق قدرت اجازه ندهیم تا حوزه‌های پولی و بانکی حاکمیت ملی را تضعیف کنند.