به گزارش گروه تحلیلی فمپ، هر چند اینترنت محیطی است که به کودکان و نوجوان کمک می‌کند تا افرادی مستقل بوده و جهان اجتماعی مخصوص به خود را دارا باشند ، ولی این به این معنا نیست که والدین نبایستی خود را درگیر فعالیت‌های اینترنتی فرزندانشان بکنند . بلکه دقیقاً عکس این گفته درست است […]

به گزارش گروه تحلیلی فمپ، هر چند اینترنت محیطی است که به کودکان و نوجوان کمک می‌کند تا افرادی مستقل بوده و جهان اجتماعی مخصوص به خود را دارا باشند ، ولی این به این معنا نیست که والدین نبایستی خود را درگیر فعالیت‌های اینترنتی فرزندانشان بکنند . بلکه دقیقاً عکس این گفته درست است . هرچند ممکن است همه‌ی فعالیت‌های فرزندان درست باشد ولی باز هم لازم است که والدین بر فعالیت‌های ایشان در اینترنت نظارت داشته باشند تا آن‌ها از حد خویش تجاوز نکنند و همچنین از آزار و اذیت و سوءاستفاده دیگران مصون بمانند . منظور از درگیر شدن والدین فقط دفع مزاحمت‌ها نیست ، بلکه با هم بودن در اعمال کامپیوتری و فضای اینترنت می‌تواند یک فضای مجازی عالی را برای فرزندان به‌وجود آورد که با هم سرگرم شوند و چیزهای بیشتری در مورد یکدیگر بدانند .
طبقه بندی ارائه شده می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

  • نویسنده : مجتبی الهیاری
  • منبع خبر : فمپ