آیا شما حاضر هستید صفحه اول اینستاگرام خود را به دیگران نشان بدهید؟! این سوالی ست که از جوانان مختلف در مقابل دوربین شبکه اطلاع رسانی دانا پرسیده می شود.   فضای موجود در اینستاگرام به سمتی در حال حرکت است که نمایش صفحه نمایش آن در جمع های خانوادگی و… تقریبا غیرقابل ممکن […]

 

آیا شما حاضر هستید صفحه اول اینستاگرام خود را به دیگران نشان بدهید؟! این سوالی ست که از جوانان مختلف در مقابل دوربین شبکه اطلاع رسانی دانا پرسیده می شود.

 

فضای موجود در اینستاگرام به سمتی در حال حرکت است که نمایش صفحه نمایش آن در جمع های خانوادگی و… تقریبا غیرقابل ممکن است.

  • منبع خبر : دانا