بیست‌وششمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با موضوع:هم‌افزاییِ فناوری و قانون، در حاکمیت پدافندی و آفندیِ فضای مجازی

بیست‌وششمین
محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک
با حضور:
دکتر پرهام فرهنگ وصال
پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین الملل، دانشگاه ژنو
و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی

 با موضوع:
هم‌افزاییِ فناوری و قانون، در حاکمیت پدافندی و آفندیِ فضای مجازی

 


مشاهده فیلم این جلسه و جلسات دیگر مهافمپ در کانال آپارات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاکجلسه قبل: مهافمپ۲۵ با جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نقد طرح مجلس (حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات)