خانم جانیس ریچاردسون استاد دانشگاه موناش استرالیا و مشاور ارشد سابق پروژه شبکه مدارس اتحادیه اروپا مبتکر طرحInsafe و رویداد Safer Internet Day

بیست‌وهفتمین
محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک
با حضور:
خانم جانیس ریچاردسون
استاد دانشگاه موناش استرالیا و مشاور ارشد سابق پروژه شبکه مدارس اتحادیه اروپا
مبتکر طرحInsafe و رویداد Safer Internet Day

و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی

با موضوع:
ایمنی دانش آموزان در فضای مجازی در شرایط کرونا


مشاهده فیلم این جلسه و جلسات دیگر مهافمپ در کانال آپارات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاکجلسه قبل: مهافمپ۲۶ با دکتر پرهام فرهنگ وصال، پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین الملل دانشگاه ژنو