جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در جهت بزرگداشت یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام دکتر سید جواد مظلومی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دور اول، جمعه 17 بهمن ماه مراسم مجازی با سخنرانی، حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری برگزار می‌کند.

جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک در جهت بزرگداشت یاد و خاطره

مرحوم حجت الاسلام دکتر سید جواد مظلومی،عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دور اول،

جمعه ۱۷ بهمن ماه مراسم مجازی با سخنرانی، حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری برگزار می‌کند.

ساعت برگزاری : ۱۸:۳۰

محل برگزاری : live.famp.ir

پخش همزمان در: https://b2n.ir/mazloomi