برگزاری همایش سالانه
برگزاری رویداد پیام آورد
برگزاری محافل هم افزازی فعالان فضای مجازی پاک