بایگانی‌های ابوالحسن فیروزآبادی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
روند اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات خیلی کُند پیش می رود 07 سپتامبر 2020
فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی

روند اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات خیلی کُند پیش می رود

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، در برنامه «نگاه یک» به گفتگو پرداخت و درباره موضوعاتی چون سرانجام شبکه ملی اطلاعات، محتوای فضای مجازی و ....صحبت کرد