بایگانی‌های سازمان های دولتی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
تایید حمله سایبری به دو سازمان دولتی 16 اکتبر 2020
مرکز ماهر اعلام کرد

تایید حمله سایبری به دو سازمان دولتی

مرکز ماهر اعلام کرده با وجود شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، شواهدی از حمله گسترده به دستگاه‌های متعدد دولتی تا این لحظه مشاهده نشده است.