بایدها و رهاورد «فقه فضای مجازی» برای سبک زندگی 24 دسامبر 2018

بایدها و رهاورد «فقه فضای مجازی» برای سبک زندگی

خروجی فقه فضای مجازی با رویکرد اجتماعی، مسلما وضعیت فعلی نخواهد بود که موشک مجازی دشمن (فیسبوک، تلگرام، توئیتر و اینستاگرام) تا خصوصی ترین مسائل مردم کشورمان بُرد موثر داشته باشد. چند دهه ای می شود که بشر به طور نسبی از دنیای صحبت های چهره به چهره خداحافظی کرده و بیشتر ترجیح می دهد امورات […]

فقه مجازی
چیزی یافت نشد !