۲۹ آبان ۱۳۹۷

برگزاری نخستین همایش فعالان فضای مجازی بسیج

نخستین همایش فعالان فضای مجازی بسیج با حضور مسئولان این مجموعه، روز هشتم آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

همایش ها
معاون قوه قضاییه:دو رویکرد متفاوت مسئولان در قبال فضای مجازی/ فضای مجازی مرکزیت حاکمیت را نشانه رفته است ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

معاون قوه قضاییه:دو رویکرد متفاوت مسئولان در قبال فضای مجازی/ فضای مجازی مرکزیت حاکمیت را نشانه رفته است

حجت الاسلام روستاآزاد: بحث اهمیت فضای مجازی مسأله ای است که باید بین طلاب جدی گرفته شود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

حجت الاسلام روستاآزاد: بحث اهمیت فضای مجازی مسأله ای است که باید بین طلاب جدی گرفته شود

سخنرانی دکتر واعظی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر واعظی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی مهندس سلجوقی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی مهندس سلجوقی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی دکتر ولی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر ولی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی دکتر نجف پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر نجف پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی دکتر موسویان در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر موسویان در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی دکتر فیروزآبادی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی دکتر فیروزآبادی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیزاده در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیزاده در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

خیرمقدم دکتر طالب پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

خیرمقدم دکتر طالب پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک