الله
آیت‌الله مکارم شیرازی: نباید نوکر فضای تلگرام باشیم ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

آیت‌الله مکارم شیرازی: نباید نوکر فضای تلگرام باشیم

آیت‌الله مکارم شیرازی: مسئولان به فکر ایجاد فضای مجازی سالم برای مردم باشند ۰۴ بهمن ۱۳۹۶

آیت‌الله مکارم شیرازی: مسئولان به فکر ایجاد فضای مجازی سالم برای مردم باشند

آیت‌الله علم‌الهدی: نباید نسبت به فضای مجازی “بی‌تفاوت” باشیم ۰۵ تیر ۱۳۹۶

آیت‌الله علم‌الهدی: نباید نسبت به فضای مجازی “بی‌تفاوت” باشیم

آیت‌الله سبحانی: فضای مجازی عقاید جوانان ما را نشانه گرفته است ۰۴ تیر ۱۳۹۶

آیت‌الله سبحانی: فضای مجازی عقاید جوانان ما را نشانه گرفته است

آیت‌الله نوری همدانی: دشمنان ‌از طریق فضای مجازی فرهنگ و اعتقاد مردم را نشانه گرفته‌اند؛ بارها به مسئولان شورای عالی مجازی تذکرات ‌داده‌ام ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

آیت‌الله نوری همدانی: دشمنان ‌از طریق فضای مجازی فرهنگ و اعتقاد مردم را نشانه گرفته‌اند؛ بارها به مسئولان شورای عالی مجازی تذکرات ‌داده‌ام

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: تلگرام ‌بسیار خطرناک است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: تلگرام ‌بسیار خطرناک است

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: فضای مجازی یکی از ابزارهای گسترش فساد و گناه در جامعه است ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: فضای مجازی یکی از ابزارهای گسترش فساد و گناه در جامعه است

آیت‌الله سبحانی: دشمنان قسم‌خورده اسلام فضای مجازی را عرصه تهاجم فرهنگی خود قرار داده‌اند ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیت‌الله سبحانی: دشمنان قسم‌خورده اسلام فضای مجازی را عرصه تهاجم فرهنگی خود قرار داده‌اند

آیت‌الله علوی گرگانی: هجمه‌ بر جوانان در فضای مجازی زیاد است/ هجمه‌های فضای مجازی «توخالی» است ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیت‌الله علوی گرگانی: هجمه‌ بر جوانان در فضای مجازی زیاد است/ هجمه‌های فضای مجازی «توخالی» است

آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان فضای مجازی را سالم کنند ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان فضای مجازی را سالم کنند

پیام آیت الله جوادی آملی به دومین همایش ملی فضای مجازی پاک ۱۳ آذر ۱۳۹۵

پیام آیت الله جوادی آملی به دومین همایش ملی فضای مجازی پاک