#vpn_فیلترشکن
گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش VPN در سال 07 آگوست 2019

گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش VPN در سال

نهادهای مرتبط با فضای مجازی هیچ کدام مسئولیت ساماندهی بازار بزرگ فیلترشکن را نمی‌پذیرند. برخی وب‌سایت‌هایی هم که در زمینه فروش VPN شکل گرفته‌اند،مدعی همکاری با نهادهای حاکمیتی هستند و چراغ خاموش به کسب‌وکار میلیاردی خود ادامه می‌دهند.