همایش | ارائه مقالات ارسالی به ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک 19 اسفند 1399

همایش | ارائه مقالات ارسالی به ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک

ارائه و متن مقالات ارسالی به همایش ملی فضای مجازی پاک

بایگانی‌های همایش1 - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
سومین همایش فضای مجازی پاک 05 بهمن 1399
اسفند1395

سومین همایش فضای مجازی پاک

سومین دوره ی همایش ملی فضای مجازی پاک در اسفند ماه سال 1395 به میزبانی حوزه علمیه قم برگزار شد.

دومین همایش ملی فضای مجازی پاک 05 بهمن 1399
آذرماه 1394

دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

برخی محور های این همایش عبارتند از:  آسیبها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی ، عناصر تأثیرگذار در فضای مجازی پاک ، فناوری در خدمت فضای مجازی پاک  ، و  نیاز به قوانین و سنت های ملی و دینی در تحقق فضای مجازی پاک.

اولین همایش فضای مجازی پاک 05 بهمن 1399
اسفندماه 1393

اولین همایش فضای مجازی پاک

دکترین فضای مجازی و افق های آینده، حفظ تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی، فناوری های سلامت فضای مجازی ،امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی