شبکه ملی اطلاعات قرار است خدمات متعددی را ارائه دهد که در این گزارش به ۳۰ خدمتی که توسط شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود می پردازیم.

تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات و مستلزم فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.

طبق طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است که بر اساس این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدل مفهومی، نمایه معماری فنی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف این سند بازنگری کند.

حال سوال آن است که شبکه ملی اطلاعات دارای چه اجزای زیرساختی است؟ در پاسخ باید گفت از اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات طبق طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات می توان به مراکز تبادل ترافیک داخلی، مراکز تبادل ترافیک بین الملل، شبکه های توزیع محتوا، سرورهای نام دامنه، گذرگاه های ایمن داخلی، دروازه های ایمن مرزی بین الملل، منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه و زیرساخت ابری دولت، مراکز داده عمومی، مراکز داده اختصاصی، قطب های مراکز داده و غیره اشاره کرد.

** فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات

بر اساس شبکه ملی اطلاعات قرار است خدمات متعددی را طبق قانون و مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه نماید که این خدمات عبارت است از:

 1. خدمات ارتباطی
 2. خدمات میزبانی مراکز داده
 3. خدمات نام و نشان گذاری
 4. خدمات تبادل پیام و اطلاعات
 5. خدمات ابری عمومی و اختصاصی
 6. خدمات ابری زیرساختی
 7. مرورگر بومی
 8. خدمات سالم سازی
 9. پشتیبانی خدمات رصد و پایش و هوشمندی آن در تعامل، تحلیل و پردازش
 10. خدمات همزمانی
 11. خدمات پیوست امنیتی
 12. تأمین ادله دیجیتال
 13. مدیریت هویت معتبر (تامین شناسه و گواهی دیجیتال)
 14. پیامرسان و شبکه اجتماعی
 15. خدمات پایه مکانی و نقشه
 16. مخازن، کتابخانه ها و API ها
 17. سیستم عامل داخلی
 18. رایانامه داخلی
 19. خدمات دسترسی به اینترنت
 20. جویشگر داخلی
 21. خدمات صیانت از داده
 22. خدمات مقابله با حوادث
 23. خدمات امن سازی، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری
 24. خدمات مدیریت یکپارچه سالم سازی
 25. خدمات مدیریت یکپارچه امنیت
 26. خدمات مدیریت منابع شبکه ملی اطلاعات
 27. خدمات ارتباطی امن زیرساخت ها
 28. خدمات گذرگاهی
 29. خدمات مدیریت یکپارچه دفاعی
 30. خدمات پیوست فرهنگی

مسلما تحقق شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات ۳۰ گانه فوق الذکر، گام بلندی برای حکمرانی نوین در فضای مجازی بر اساس اقتضائات و اهداف انقلاب اسلامی است تا بتوان با حفظ فرصت های فضای مجازی، تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل نموده و دست بیگانگان را از فضای مجازی کشور کوتاه ساخت و بالاخره زمینه گسترش و نفوذ جهانی انقلاب اسلامی را در سرتاسر دنیا فراهم نمود و  و این چیزی است که باید بیش از پیش مدنظر دولت سیزدهم واقع شود.

 • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم