موضوع :اکوسیستم دولت هوشمند با حضور رضا باقری اصل: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و محمدرضا زین‌الدینی : معاون سیستم‌ها و اصلاح فرآیندها، امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی

اکوسیستم دولت هوشمند با حضور رضا باقری اصل و محمدرضا زین الدینی