شاد شبکه اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان با حضور سیدمحمدامین ابطحی: نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل همراه‌اول در پروژه شاد و ناصر فروغی فر: کارشناس آموزش مجازی (ناقد)

شاد شبکه اجتماعی و آموزشی دانش آموزان