وزیر ارتباطات گفت: پژوهشگاه ارتباطات باید به عنوان بازوی برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی وزارتخانه و شبکه ملی اطلاعات ایفای نقش کند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع مدیران و معاونان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهشگاه می‌تواند نقش بسیار مهم و اساسی‌ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایفا کند و نقش کلیدی بر عهده داشته باشد و به مغز متفکر ICT کشور تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اساسا ماموریت پژوهشگاه و هدفش از راه‌اندازی آن پاسخگویی به نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حیث کار کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، مطالعات راهبردی و تحقیق و توسعه بوده است.

زارع‌پور تصریح کرد: با توجه به زیرساخت‌های این مجموعه، که مهمترین آن هیئت علمی، پژوهشگران و جمع‌ها و جلسات نخبگانی است، پژوهشگاه می‌تواند نسبت به شناسایی مسائل اساسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در عین حال ارائه راهکارهای مناسب اقدام کند اما در حال حاضر پژوهشگاه چنین نقشی را ایفا نمی‌کند و این روند باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حیات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به پژوهشگاه ارتباطات گره نخورده است، گفت: این موضوع بسیار با اهمیت است که پژوهشگاه ارتباطات محل شناخت مسائل و چالش‌ها و ارائه راهکارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حقیقت رگ حیاتی این بخش باشد؛ چون پژوهشگاه هم زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد و هم به شبکه نخبگانی کشور متصل است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پژوهشگاه در حوزه دیده‌بانی فناوری نوین هم باید نقش پررنگ‌تری داشته باشد، گفت: پژوهشگاه ارتباطات باید دیده‌بان بخش ICT کشور باشد و فناوری‌های نوین را رصد کند؛ البته نه در حد ارائه گزارش بلکه با بر عهده گرفتن نقش راهبری و استقرار کامل ایده‌های نو در نظام ICT کشور.
وی با بیان اینکه با وجود پژوهشگاه ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مستغنی از وجود مشاور باشد، گفت: اگر پژوهشگاه ارتباطات که چندین گروه پژوهشی در حوزه‌های مختلف و مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد ، کار خود را به درستی انجام بدهد، معنی ندارد که وزیر ارتباطات افرادی را به عنوان مشاور تعیین کند.
زارع‌پور در ادامه با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی‌های متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ارتباطات گفت: باید آنقدر نیروی متخصص در پژوهشگاه تربیت شود که سرریز آن به ساختارهای مدیریتی وزارت ارتباطات و بخش ICT کشور وارد شود.
وی افزود: بحث نوآوری که منجر به بومی‌سازی و تولید محصول شود از مواردی است که باید در پژوهشگاه پیگیری شود؛ البته نه اینکه لزوما خود پژوهشگاه ورود کند بلکه باید نظام نوآوری کشور را به خدمت بگیرید تا آنها در این زمینه فعال شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پژوهشگاه باید روی تولید فناوری سرمایه‌گذاری کند و با استفاده از شبکه نخبگانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد زمینه تولید محصول و تجاری‌سازی آن را فراهم کند.
وی با بیان اینکه در دوره جدید مسئله اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: پژوهشگاه باید به عنوان بازوی برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی وزارتخانه و شبکه ملی اطلاعات ایفای نقش کند.
زارع‌پور ادامه داد: مهمترین دلیل اینکه دبیرخانه اجرایی شبکه ملی اطلاعات را به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی محول کردیم این بود که این معاونت قرار است به مغز برنامه‌ریزی بخش ارتباطات کشور تبدیل شود، قاعدتاً این مغز متفکر نیازمند بازوی قوی در حوزه برنامه‌ریزی است که پژوهشگاه می‌تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه گفت: باید حداکثر استفاده از ظرفیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعدادی از معاونان و روسای پژوهشکده‌های تخصصی به ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات مجموعه تحت مدیریتشان پرداختند.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم