مهافمپ 76 با موضوع طلایه داران استقلال و پیشرفت در فضای مجازی با حضور هم بنیان گذار پلتفرم گردشگری علی بابا

طلایه داران استقلال و پیشرفت ایران در فضای مجازی ۱

با حضور: نیما قاضی هم‌بنیان گذار «علی بابا»