نظام رده بندی سنی با محوریت کدومو

نظام رده بندی سنی با محوریت بررسی بستر کودومو

با حضور: حسین حق‌پناه مدیر مرکز کودک و نوجوان موسسه تبیان و حسین افسری پژوهشگر و تحلیلگر فضای مجازی