چالش های تربیت نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات

 

چالش‌های تربیت نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات

مهمانان اصلی:
حمید یزدانی رئیس حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری و مؤلف کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش
و محمدهادی زاهدی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
با حضور کارشناسان و صاحبنظران فضای مجازی