مواجهه فقه نظام‌های اجتماعی با پدیده رمز ارزها

مواجهه فقه نظام‌های اجتماعی با پدیده رمز ارزها مهمان اصلی: حجت الاسلام محسن امیدوار مدرس حوزه و طلبه خارج فقه الاقتصاد دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی