تأملی در حکمرانی توزیع شده باتمرکز برفناوری زنجیره بلوک (Blockchain)

با حضور کارشناسان، مسئولین و صاحب‌نظران مهمان برنامه: جواد آزادی پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با ارائه: سرکار خانم فاطمه حسنی دکتری جامعه شناسی سیاسی پژوهشگر حوزه تکنوپالسی