یکصد و هفتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک (مهافمپ) با موضوع پکپارچه سازی تبادل پیام ما بین پیام رسان ها برگزار شد ...

مهافمپ ۱۰۷ در روز شنبه مورخ شانزدهم مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد …

موضوع : یکپارچه سازی تبادل پیام پیام رسان ها

(با بررسی مرکز تبادل پیامِ پیان رسان های Gap – Ok – Vk)

با حضور : مهدی انجیدنی مدیر عامل پیام رسان گپ

کارشناس مجری : علی حبیبی

 

شما می توانید فیلم کامل جلسه را بر روی صفحه ی ما در آپارات مشاهده فرمایید : www.aparat.com/famp.ir

  • نویسنده : فمپ
  • منبع خبر : فمپ