وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص انتخاب دو پیام رسان گپ و سروش به عنوان پیام رسان منتخب داخلی، افزود: یکی از بندهای سند حمایت از پیام رسان های بومی که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده این است که بستر ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام رسان ها فراهم شود، بنابراین […]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص انتخاب دو پیام رسان گپ و سروش به عنوان پیام رسان منتخب داخلی، افزود: یکی از بندهای سند حمایت از پیام رسان های بومی که توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده این است که بستر ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق پیام رسان ها فراهم شود، بنابراین زیرساخت این اقدام مهیا شده و مذاکراتی با پیام رسان های داخلی در حال انجام است که نحوه اتصال آنها برای ارائه خدمات فراهم شود.

سروش و گپ براساس ارزیابی ها از مابقی پیام رسان ها جلوتر بوده اند

وی با بیان اینکه اپلیکیشن ها و زیرساخت پیام رسان های داخلی قدرت در دسترس پذیری خدماتِ دولت به مردم را تسهیل می کند، ادامه داد: خدمات دولت نه تنها در حوزه پیام رسان ها بلکه سایر اپلیکیشن های کاربردی که توسط مردم استفاده می شوند، ارائه می شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه گزارشی توسط مرکز ملی فضای مجازی درباره پیام رسان های منتخب ارائه شده است، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی پارامترهایی را مشخص و براساس آن ارزیابی انجام داد که براساس این ارزیابی که نتایج آن اعلام شده سروش و گپ از مابقی پیام رسان ها جلوتر بوده و مابقی بنابر شاخص های ارزیابی نتوانستند نمره قابل توجهی بگیرند.

شورای عالی فضای مجازی حمایت از سروش و گپ را به صورت مکتوب اعلام نکرده است

وی با بیان اینکه سیاستی مبنی بر اینکه حمایت ها صرفا از دو پیام رسان منتخب سروش و گپ ادامه یابد یا مابقی پیام رسان ها توسط شورای عالی فضای مجازی به صورت مکتوب به وزارت ارتباطات اعلام نشده است، افزود: اظهارنظرهای شفاهی این بوده است که با توجه به محدودیت منابع، امکانات به این دو پیام رسان محدود شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: گروهی از توسعه دهندگان نرم افزار در ایران معتقد هستند که با توجه به اینکه فضا محدود به 7 پیام رسان شده است، فضا رقابتی نیست.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان