صدور مجوز واردات و استفاده از تلفن همراه در طرح جدید مجلس، منوط به پیش نصب پیام رسان‌های داخلی روی گوشی‌ها شده است. طرحی در مجلس مطرح شده است که در یکی از بندهای آن صدور مجوز واردات و استفاده از تلفن همراه منوط به پیش نصب پیام رسان‌های داخلی روی گوشی‌ها شده است.

صدور مجوز واردات و استفاده از تلفن همراه در طرح جدید مجلس، منوط به پیش نصب پیام رسان‌های داخلی روی گوشی‌ها شده است.

طرحی در مجلس مطرح شده است که در یکی از بندهای آن صدور مجوز واردات و استفاده از تلفن همراه منوط به پیش نصب پیام رسان‌های داخلی روی گوشی‌ها شده است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان