دبیر انجمن علمی سواد رسانه ای کشور با بیان اینکه فضای مجازی به شدت حقیقی و فضای نخست زندگی دهه هشتادی ها به بعد است؛ بر لزوم راه اندازی نهضت سواد رسانه ای تاکید کرد. سید بشیر حسینی، در مجمع عمومی سالانه بسیج رسانه استان در سخنانی با بیان اینکه واژه ”مجازی” به غلط در […]

دبیر انجمن علمی سواد رسانه ای کشور با بیان اینکه فضای مجازی به شدت حقیقی و فضای نخست زندگی دهه هشتادی ها به بعد است؛ بر لزوم راه اندازی نهضت سواد رسانه ای تاکید کرد.

سید بشیر حسینی، در مجمع عمومی سالانه بسیج رسانه استان در سخنانی با بیان اینکه واژه ”مجازی” به غلط در ادبیات رسانه جا افتاده زیرا این فضا به شدت واقعی است؛ گفت: زندگی اول برای نسل جوان در این فضا شکل می گیرد.وی افزود: دهه هشتادی ها به بعد، ثانیه ای در قرن  بیستم زندگی نکردند و شهروندان قرن ۲۱ و هزاره سوم و شهروندان حقیقی دنیای دیجیتال هستند که مفهوم خیلی از مسائل‌ برای آنان متفاوت از ما است؛
نرخ جوانان امروز با نسل سابق فرق می کند و دنیای فیزیکی دنیای دوم آنهاست.حسینی، فیلترینگ را سیاست مکمل معقول در همه جا دانست اما این نکته را هم خاطرنشان کرد:  سیستم اصلی باید توانمندسازی مخاطب باشد که باید او را قوی کنیم اما جوانان از فیلترینگ چیز دیگری می فهمند.


وی با بیان اینکه کار رسانه، تصویرسازی است؛ در این باره با توضیح مثال هایی به موج جدید و جدی علیه کرمان با موضوع اعدام های دسته جمعی اشاره و تصریح کرد: این موج، کرمان را با داستان اعدام بازنمایی می کند؛ در حالیکه کرمان را با افتخار عزیز جهانی سردار سلیمانی باید بشناسیم، او که محبوب قلوب همه مخاطبان جهانی می تواند باشد.‌


دبیر انجمن سواد رسانه ای کشور با اشاره به اینکه نهضت سواد آموزی در دهه ۶۰ برای ریشه کنی بیسوادی راه اندازی شد، بیان داشت: نهضت سواد رسانه ایرا  باید در دهه پنجم انقلاب راه بیندازیم‌ و بسیج رسانه بین واقعیت اجتماعی و  واقعیت رسانه ای می تواند واقعیت ساز باشد و یک پیام باید ساده، جذاب، سریع و مختصر باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری شبستان