بررسی اسناد فیس بوک که سال گذشته به دست پارلمان انگلیس افتاده، مشکلات جدی برای این شبکه اجتماعی ایجاد کرده و موجب انتشار گزارشی تند بر علیه آن شده است. کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان انگلیس  گزارشی را در مورد فیس بوک تهیه کرده که نشان می دهد پلیس نمی تواند به این […]

بررسی اسناد فیس بوک که سال گذشته به دست پارلمان انگلیس افتاده، مشکلات جدی برای این شبکه اجتماعی ایجاد کرده و موجب انتشار گزارشی تند بر علیه آن شده است.

کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان انگلیس  گزارشی را در مورد فیس بوک تهیه کرده که نشان می دهد پلیس نمی تواند به این شرکت در زمینه نگهداری و نقل وانتقال داده های کاربران اعتماد کند و اصولا فیس بوک به شکلی عمدی و آگاهانه حریم شخصی کاربران خود را نقض می کند.

در ادامه گزارش، زاکربرگ به رفتاری ریاکارانه متهم شده است؛ زیرا وی علیرغم طرح ادعای احترام برای حریم شخصی کاربران، درعمل اهمیتی برای این موضوع قائل نیست و حامی انتقال اطلاعات خصوصی کاربران به شرکت های ثالث برای کسب درآمد است.

اسناد مورد استناد برای تهیه گزارش مجلس انگلیس، از طریق یک شرکت نرم افزاری ثالث تهیه شده و حاوی ایمیل های داخلی کارکنان و مدیران فیس بوک است. پارلمان انگلیس می گوید این ایمیل ها بخش کوچکی از کل ماجراست ولی به خوبی نشان می دهد که فیس بوک چگونه از اطلاعات خصوصی افراد سواستفاده می کند.

در بخشی از این گزارش آمده است: شرکت هایی مانند فیس بوک نباید امکان پیدا کنند در دنیای آنلاین مانند گانگسترهای دیجیتال رفتار کرده و خودشان را مافق قانون بدانند. این گزارش ممکن است زمینه ساز برخوردهای قضایی و قانونی جدی با فیس بوک شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس