توجه ویژه به شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند به برگی برنده در فضای مجازی در میان کشورهای قدرتمند محسوب شود. به گزارش فمپ از  باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع لزوم توجه ویژه به شبکه ملی اطلاعات پرداخته است. جنگ تجاری چین و آمریکا که به تحریم شرکت هواوی منجر شده است، […]

توجه ویژه به شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند به برگی برنده در فضای مجازی در میان کشورهای قدرتمند محسوب شود.

به گزارش فمپ از  باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع لزوم توجه ویژه به شبکه ملی اطلاعات پرداخته است.

جنگ تجاری چین و آمریکا که به تحریم شرکت هواوی منجر شده است، از نظر برخی کارشناسان بار دیگر اهمیت شبکه ملی اطلاعات را به مسئولان کشور یادآور می‌شود.
دادستان کل کشور مدتی پیش از وزارت ارتباطات به علت بی‌توجهی به تکمیل شبکه ملی اطلاعات، انتقال کرده بود.