بیست‌و نهمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور:حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی رئیس انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه


بیست‌و نهمین
محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک
با حضور:
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی
رئیس انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه،
و رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

و جمعی از صاحب نظران فضای مجازی
با موضوع:
حوزه علمیه و فضای مجازی
( مسیر طی شده و چشم انداز آینده )

 مشاهده فیلم این جلسه و جلسات دیگر مهافمپ در کانال آپارات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاکجلسه قبل: مهافمپ۲۸ باحضور حاجی هاشمی با موضوع سیاست‌گذاری بازی و سرگرمی دیجیتال در ایران