محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با دکتر رضا صبح‌خیز پژوهشگر حقوق و جرائم سایبری،دکتر رسول جلیلی و جمعی از صاحب نظران فضای مجازی


سی‌وسومین
محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک

با حضور:
دکتر رضا صبح‌خیز

هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حقوق و جرائم سایبری

دکتر رسول جلیلی
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی

و جمعی از صاحب نظران فضای مجازی

با موضوع:
کسب‌وکارهای پاک و ناپاک


مشاهده فیلم این جلسه و جلسات دیگر مهافمپ در کانال آپارات جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک


مهافمپ۳۲ با موضوع نسل‌پنجم ارتباطات (۵G) و کشورهای درحال توسعه