دکترین فضای مجازی و افق های آینده، حفظ تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی، فناوری های سلامت فضای مجازی ،امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

همایش اول فضای مجازی پاک در دانشگاه صنعتی شریف و در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد.

محورهای این همایش:

  • دکترین فضای مجازی و افق های آینده،
  • حفظ تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی،
  • فناوری های سلامت فضای مجازی ( فناوری در خدمت فضای مجازی پاک) ،
  • آسیب های فضای مجازی و نحوه تامین سلامت فضای مجازی،
  • امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی،
  • نقش رسانه ها، اپراتورهای مخابراتی، سمن ها، صنعت و مردم در سلامت فضای مجازی،
  • اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی مجازی پاک، تجارب بین الملل در تامین سلامت فضای مجازی