چهل و دوسال پیش در چنین روزهایی آرمان #جامعه_توحیدی ساختن به بار نشست و نخستین جوانه را زد. توحید از یک اصل لقلقه زبانی درآمد و اراده یک ملت بر آن شد تا #توحید_اجتماعی را تجربه کند و این بار توحید را در همه شئون زندگی بیاورد

چهل و دوسال پیش در چنین روزهایی آرمان #جامعه_توحیدی ساختن به بار نشست و نخستین جوانه را زد. توحید از یک اصل لقلقه زبانی درآمد و اراده یک ملت بر آن شد تا #توحید_اجتماعی را تجربه کند و این بار توحید را در همه شئون زندگی بیاورد

از آن تاریخ تا به امروز دست کم یک دهه است که وقت داشتیم تا به این اصل مهم بیندیشیم که توحید در فضای مجازی چیست و چگونه میتوان #فضای_مجازی_توحیدی داشت؟ و متاسفانه به نظر میرسد حوزه و دانشگاه ما و نهادها و دولتهای ما در این باب کم کاری های جدی داشته اند.

روح #تعاون و همکاری جمعی در راستای آرمانهای توحیدی همانطور که در بهمن ۵۷ معجزه کرد، همچنان شاه کلید بسیاری از گره های فعلی در مدیریت فضای مجازی است. این روزها حتی غربی ها هم به خوبی فهمیده امد که قدرت تنها در دولتها خلاصه نمیشود و #همگرایی های صنعتی و مردمی حتی بودجه های هنگفت شان را به سبب همین قدرت داشتن از (حلقوم) نهادهای دولتی می‌گیرند!

اینکه چگونه بخش خصوصی و نهادهای مردمی ما در جمهوری مقدس اسلامی هنوز فرسخها عقب تر از نهادهای مشابه غربی هستند که با یک رکن #خودتنظیمی در سیاستهای #حکمرانی_خوب (و البته غیرتوحیدی) سامان گرفته اند جای این سوال جدی را برای همه ما باز میگذارد که اشکال کار در خودباوری است؟ یا در اعتقاد راسخ (بخوانید دهه شصتی) به چنین ارمانهای توحیدی ؟

نامش را چه بگذاریم تعاون، چه بگذاریم #ولایت_پذیری_توحیدی ( و ولایت را مطابق انچه در کتاب طرح کلی اندیشه امده شانه به شانه قرارگرفتن در جبهه توحیدی معنا کنیم)، چه حتی #خودتنظیم_گری_توحیدی در حوزه فضای مجازی بخوانیمش باید بپذیریم در این باره بسیار باید دوید و کار کرد.

گره مشهور و بن بست فعلی که با آن مواجهیم که دولت زیرساخت میسازد و سوال بی جواب چه کسی باید سکو بسازد و چه کسی محتوا و چطور #حمایتی لازم است قطعا جوابش در #رانت گونه ها و تصمیمات پشت درب های بسته نیست و قاعدتا همین همگرایی ها ( نامش را حتی اگر به تقلید انجمن، فروم، گروه، بنیاد یا هرچه بگذاریم!) تنها راه حصول نتیجه و اخذ حمایت منطقی از دولتهاست…صدالبته همه اینها وقتی در راستای توحید نباشد نتیجه اش به همگرایی در شجره خبیثه ای میرسد مثل همین وضع غرب در تاسیس و دامن زدن به آرمان های طاغوت در فضای مجازی.