در سالگشت دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مروری بر علل و عوامل انقلاب و شکل گیری خیزش تاریخی مردم ایران برای تغییر حکومت و متعاقب آن آرمانهای نهضت اسلامی برای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و تطابق آن با وضعیت امروز فضای مجازی خالی از لطف نیست. این مهم را در یک سلسله نوشتار در حد بضاعت تقدیم می کنم.

هم نهشتی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهضت اسلامی با آرمانشهر فضای مجازی

در سالگشت دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مروری بر علل و عوامل انقلاب و شکل گیری خیزش تاریخی مردم ایران برای تغییر حکومت و متعاقب آن آرمانهای نهضت اسلامی برای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و تطابق آن با وضعیت امروز فضای مجازی خالی از لطف نیست. این مهم را در یک سلسله نوشتار در حد بضاعت تقدیم می کنم.

اولین و مهمترین مسئله در قرون گذشته که موجب افول کشور از منظرهای تمدنی و حاکمیتی نظیر توسعه علم و دانش، فناوری، قدرتمندی و نقش آفرینی در اداره جهان بعد از دوران شکوفایی هر یک از مناظر گفته شده، بوده است، موضوع “خود کم پنداری” و وابستگی به خارج به ویژه به غرب بود که در سالیان متمادی سلسه‌های حکومتی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی رواج داشته و همواره منحنی صعودی داشت تا جایی که در دوران پهلوی دوم به اوج خود رسید. در وابستگی و حلقه‌به‌گوشی پهلوی دوم به آمریکا و قبل از آن به انگلیس، مثالهای فراوانی هست؛ از انتخاب نخست‌وزیر، یا مسئولین، یا وزیر یا مدیر شرکتها مثل شرکت نفت یا سایر مشاغل مهم کشوری گرفته تا حذف هرکسی که مخالف منافع دشمنان ملت بود، اگر کاری به نفع آمریکا بود، انجام و اگر به ضرر آن‌ها و به نفع مردم بود، انجام نمی‌گرفت و مقابله هم میشد. این یعنی کشور دولت و رئیس دولت و حکومت استقلال نداشت و نسبت به خیر و شر خود و مردم اختیار نداشت.

در این مطالب اگر ابهامی داریم خوب است به موضوع آمدن رضاخان توسط انگلیس و نیزبرکناری او وقتی بکارشان نمی‌آمد و آوردن پسرش در بخشهای واضح تاریخ معاصر نگاهی بیاندازیم این مسائل غیر قابل تشکیک و شاهد مدعای مطالب فوق است.
مثالها و موضوعات متعددی از تحت الشعاع منافع آمریکا و انگلیس و غرب بودن منافع ملت ایران در حافظه تاریخی کوتاه مدت ما هست و آخرین آنها هم همین جناب برجام است که ملی رقیق شده از این اولویت منافع را نشان می‌دهد!
تحقیر شخص اول ایران در ابتدای دوره پهلوی دوم تا جایی بود که سفیر انگلیس شرط انتصاب او به سلطنت را عدم گوش دادن به رادیو برلین تعیین و او هم قبول و هم اجرا می‌کند تا بتواند به سلطنت برسد!

از مهمترین مسائل قبیح و جنایات حکومتهای قبل از انقلاب اسلامی وابستگی شدید کشور از لحاظ فنّی، صنعتی و اقتصادی، بود بطوریکه از مواد غذایی و نان گرفته تا هرکالایی به خارج از مرزها وابسته شد، جوری که اگر آنها اراده میکردند می‌توانستند مردم ایران را از زندگی، و نه از رفاه و امکانات لوکس زایل کنند.
امروز اما در فضای مجازی عده‌ای از مدیران کشور هم اینگونه تسلیم مدیریت و اراده صاحبان قدرت و ثروت شرکتهای آمریکایی (ظاهرا) ارائه دهنده خدمات و سکوهای مختلف اینترنتی هستند. اینجا نیز منافع مردم و کسب و کارهای خرده پای ایرانی در این سکوها تحت الشعاع منافع چندجانبه آنهاست. آنها اطلاعات مربوط به نحوه زندگی مان در فضای مجازی و نیازها، خواسته‌ها، سبک زندگی، مکالمات، تصاویر، فیلم‌ها و همه گوشه گوشه زندگی مان را جمع آوری و تحلیل، از آنها انواع استفاده‌های تجاری، سیاسی و امنیتی می‌کنند و شیوه زندگی و نیازهای ما را در مسیر مورد نظرشان هدایت می‌کنند، در حالیکه هزینه های اجرای همه اینها را از خودمان با ضرایب چند برابری می‌گیرند و فقط به جای “حق توحش” اسامی لوس و ملوس دیپلماتیک و تجاری روی آن گذاشته‌اند. متاسفانه مسئولین امر و دولتمردان و متصدیان در سطوح مختلف نیز برای حفظ منافع آنان و باز نگه داشتن جوی جریان مالی و اطلاعاتی به جیب و مخازن آنان، بدون هر گونه خجالتی سینه چاکی کرده و گاهی در مقابل اقدام یا تذکر با هوچیگری به اباحه‌گری می پردازند. این در حالی است که کشورهای به مراتب لیبرال تر و به ظاهر آزادتر از ما، نه تنها در این زمینه ها، بلکه نسبت به مدیریت آمریکایی‌ها بر شبکه زیرساختی اینترنت به عنوان بستر فضای مجازی، حساس و بلکه در حال جنگ سیاسی-اقتصادی هستند. و مسئولین ما خود را هوشیارانه به خواب زده‌اند و کسی که خواب باشد را می شود بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده چه؟!

در بخشهای بعدی به همنهشتی انقلاب و نهضت اسلامی با آرمانشهر فضای مجازی از قبیل؛ فساد و دین‌ستیزی حاکمان رژیم قبل، تلاش و برنامه ریزی برای انحراف و ضایع کردن جوانان و آینده سازان، بی اعتنایی به رأی و خواست مردم، اختناق و مقابله جدی با آزاداندیشی گردش آزاد اطلاعات بطور واقعی، ظلم و بی‌عدالتی سازمان یافته در کشور با حمایت مستقیم حکومت، عقب‌ماندگی کشور در علم، فناوری و صنعت و نیز عدم برخورداری‌های عمومی از اولیات رفاهی خواهم پرداخت.

  • نویسنده : دکتر رضایی