ماموریت معاونت فضای مجازی صداوسیما، راهکار عدم ترویج پلتفرم های آسیب زا خارجی در صداوسیما، نقد فعالیت های صداوسیما در زمینه فضای مجازی، نقش پلتفرم تلویبیون در صداوسیما

چهل و ششمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور دکتر غلامرضا نوری معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله موراد زیر مطرح شد.

  • ماموریت معاونت فضای مجازی صداوسیما

  • راهکار عدم ترویج پلتفرم های آسیب زا خارجی در صداوسیما

  • نقد فعالیت های صداوسیما در زمینه فضای مجازی

  • نقش پلتفرم تلویبیون در صداوسیما

  • رابطه صداوسیما با پلتفرم های مختلف از جمله نماوا و فیلیمو

  • قوانین جدید در مورد استفاده از پلتفرم ها

  • نگاه صداوسیما به فضای مجازی

 

  • نویسنده : فمپ