در این جلسه مفاهیم مروبط به رایا رای گیری ، انتخابات الکترونیک و هوشمندسازی فرایند تایید هویت و رای گیری بررسی شد.

چهل و هفتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور برگزار شد.

در این جلسه مفاهیم مروبط به رایا رای گیری ، انتخابات الکترونیک و هوشمندسازی فرایند تایید هویت و رای گیری بررسی شد.

آموزش و توضیح و ارائه مبانی رایا رای گیری

 

  • نویسنده : فمپ