آقای وزیر تحلیل و بررسی شاخص‌ها و مصادیق وزیر ارتباطات آینده از منظر کارشناسان فضای مجازی با حضور: دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد مهندس محمدحسین انتظاری پژوهشگر حوزه فضای مجازی دکتر احسان کیانخواه پژوهشگر فلسفه وحکمرانی سایبری سید عباس مرادی پژوهشگر حوزه فضای مجازی و دیگر کارشناسان و مسئولین فضای مجازی

آقای وزیر