آقای وزیر۲ تحلیل و بررسی شاخص‌ها و مصادیق وزیر ارتباطات آینده از منظر مدیران بخش خصوصی و کارشناسان فضای مجازی با حضور مدیران بخش خصوصی: دکتر سیدحسن هانی رئیس نظام صنفی استان قم افشین کلاهی رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران مهدی داوری مدیرعامل رسانه آینده ایرانیان (تیوا)

آقای وزیر۲