«دبیر شورای عالی فضای مجازی از احتمال رفع‌فیلتر «تلگرام» خبر داد!» اما اصل ماجرا چه بود؟. برخی رسانه‌ها صبح دیروز ذوق زده شدند و همگی تیتر زدند: «دبیر شورای عالی فضای مجازی از احتمال رفع‌فیلتر «تلگرام» خبر داد!» اما اصل ماجرا چه بود؟ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی بااشاره به تصمیمات درنظر گرفته‌شده […]

«دبیر شورای عالی فضای مجازی از احتمال رفع‌فیلتر «تلگرام» خبر داد!» اما اصل ماجرا چه بود؟.

برخی رسانه‌ها صبح دیروز ذوق زده شدند و همگی تیتر زدند: «دبیر شورای عالی فضای مجازی از احتمال رفع‌فیلتر «تلگرام» خبر داد!» اما اصل ماجرا چه بود؟ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی بااشاره به تصمیمات درنظر گرفته‌شده برای پیام‌رسان تلگرام گفت: «تصمیم درباره فیلترینگ تلگرام، یک تصمیم قضایی است و رویکرد شورای عالی فضای مجازی خروج از انحصار تلگرام بوده که با فیلترینگ بخشی از آن محقق شده است، درصورتی‌که خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام‌رسان‌ها ایجاد شود، این احتمال وجود دارد که تلگرام رفع فیلتر شود، البته تصمیم درباره این موضوع به عهده قوه قضائیه است.»رفع فیلتر تلگرام به خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام‌رسان‌های ایرانی منوط شده است؛ بدون هیچ قید و شرطی! اما این خدمات پایدار چه‌خدماتی هستند؟

خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام‌رسان‌های ایرانی به چهار بخش تقسیم می‌شود:

اجرا شدن فیلتر تلگرام به‌صورت واقعی و عدم دسترسی مردم حتی از طریق «هاتگرام» و «تلگرام‌طلایی» به این پیام‌رسان.

حمایت دولت از پیام‌رسان‌های ایرانی و ارائه تجهیزاتی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

پیام‌رسان‌های ایرانی با ارائه خدمات مورد نیاز کاربران فضای مجازی بتوانند کاربران جذب‌شده خود را در محیط پیام‌رسان خود باقی نگه دارند.

عدم‌فعالیت فیلترشکن‌ها و برخورد با آنها، چرا که دسترسی به تلگرام و بسیاری از سایت‌های مسدود‌شده را فراهم می‌سازد که این امر خود به‌نحوی زمینه‌ساز پدیدآمدن آسیب‌های اجتماعی است.

این موارد اگر در عمل محقق شوند، می‌توانند زمینه‌ساز رفع فیلتر تلگرام شوند. چه ایرادی دارد پیام‌رسان‌های ایرانی در شرایط انحصار تلگرام بتوانند جان بگیرند و روی پای خود بایستند، تلگرام هم رفع فیلتر شود؟ البته اگر دغدغه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم رعایت شود. این امر همانند رفع فیلتر «وی‌چت» است؛ بعد از اینکه تمام افراد در تلگرام و سایر پیام‌رسان‌های دیگر جایگزین شدند، این شبکه اجتماعی هم رفع فیلتر شد ولی دیگر کسی تمایلی به استفاده از آن نداشت، چراکه تلگرام توانسته بود کاربران را درون پیام‌رسانش نگه دارد. امیدواریم شرایط برای رشد و جان‌گرفتن پیام‌رسان‌های ایرانی محقق شود و مدیران این پیام‌رسان‌ها هم به‌جای بازی‌های سیاسی به‌دنبال اضافه‌کردن خدمات به کاربران و بهبود شرایط فعلی پیام‌رسان‌شان باشد تا در صورت رفع فیلتر تلگرام، دیگر کاربران تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند.

  • منبع خبر : فرهیختگان