بایگانی‌های ابراهیم سمیره - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگفتی قانونگذار آمریکایی از حجم اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آمازون 01 آذر 1400

شگفتی قانونگذار آمریکایی از حجم اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آمازون

ابراهیم سمیره عضو مجلس محلی ایالت ویرجینیای آمریکا از حجم گسترده اطلاعات خصوصی جمع‌آوری شده توسط آمازون شگفت زده شده است.