بایگانی‌های استخراج غیرقانونی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
هکرها از سرورهای ابری علی بابا برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال استفاده کردند 28 آبان 1400

هکرها از سرورهای ابری علی بابا برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال استفاده کردند

روز دوشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۴ آبان ۱۴۰۰)، سرورهای ابری علی‌ بابا هدف حمله‌ی چندین گروه هکری قرار گرفتند. هدف این گرو‌ه‌ها استفاده از سرورهای ابری علی بابا برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال بود.