بایگانی‌های اطلاعات خصوصی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگفتی قانونگذار آمریکایی از حجم اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آمازون 01 آذر 1400

شگفتی قانونگذار آمریکایی از حجم اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آمازون

ابراهیم سمیره عضو مجلس محلی ایالت ویرجینیای آمریکا از حجم گسترده اطلاعات خصوصی جمع‌آوری شده توسط آمازون شگفت زده شده است.

۳۸ اپ چینی باید جمع آوری اطلاعات کاربران را اصلاح کنند 17 آبان 1400

۳۸ اپ چینی باید جمع آوری اطلاعات کاربران را اصلاح کنند

دولت چین به ۳۸ اپلیکیشن متعلق به شرکت‌های مختلف از جمله تنسنت دستور داده فرایند جمع آوری گسترده اطلاعات خصوصی کاربران را اصلاح کنند.