بایگانی‌های الله - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
آیت‌الله مکارم شیرازی: نباید نوکر فضای تلگرام باشیم 22 اسفند 1396

آیت‌الله مکارم شیرازی: نباید نوکر فضای تلگرام باشیم

آیت‌الله مکارم شیرازی: مسئولان به فکر ایجاد فضای مجازی سالم برای مردم باشند 04 بهمن 1396

آیت‌الله مکارم شیرازی: مسئولان به فکر ایجاد فضای مجازی سالم برای مردم باشند

آیت‌الله علم‌الهدی: نباید نسبت به فضای مجازی “بی‌تفاوت” باشیم 05 تیر 1396

آیت‌الله علم‌الهدی: نباید نسبت به فضای مجازی “بی‌تفاوت” باشیم

آیت‌الله سبحانی: فضای مجازی عقاید جوانان ما را نشانه گرفته است 04 تیر 1396

آیت‌الله سبحانی: فضای مجازی عقاید جوانان ما را نشانه گرفته است

آیت‌الله نوری همدانی: دشمنان ‌از طریق فضای مجازی فرهنگ و اعتقاد مردم را نشانه گرفته‌اند؛ بارها به مسئولان شورای عالی مجازی تذکرات ‌داده‌ام 20 خرداد 1396

آیت‌الله نوری همدانی: دشمنان ‌از طریق فضای مجازی فرهنگ و اعتقاد مردم را نشانه گرفته‌اند؛ بارها به مسئولان شورای عالی مجازی تذکرات ‌داده‌ام

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: تلگرام ‌بسیار خطرناک است 10 اردیبهشت 1396

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: تلگرام ‌بسیار خطرناک است

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: فضای مجازی یکی از ابزارهای گسترش فساد و گناه در جامعه است 09 اردیبهشت 1396

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: فضای مجازی یکی از ابزارهای گسترش فساد و گناه در جامعه است

آیت‌الله سبحانی: دشمنان قسم‌خورده اسلام فضای مجازی را عرصه تهاجم فرهنگی خود قرار داده‌اند 06 اردیبهشت 1396

آیت‌الله سبحانی: دشمنان قسم‌خورده اسلام فضای مجازی را عرصه تهاجم فرهنگی خود قرار داده‌اند

آیت‌الله علوی گرگانی: هجمه‌ بر جوانان در فضای مجازی زیاد است/ هجمه‌های فضای مجازی «توخالی» است 04 اردیبهشت 1396

آیت‌الله علوی گرگانی: هجمه‌ بر جوانان در فضای مجازی زیاد است/ هجمه‌های فضای مجازی «توخالی» است

آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان فضای مجازی را سالم کنند 23 اسفند 1395

آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان فضای مجازی را سالم کنند

پیام آیت الله جوادی آملی به دومین همایش ملی فضای مجازی پاک 13 آذر 1395

پیام آیت الله جوادی آملی به دومین همایش ملی فضای مجازی پاک