بایگانی‌های امین ملک نژاد - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
افق اقتصاد دیجیتال در ایران (۲) 11 دی 1401
مهافمپ 113

افق اقتصاد دیجیتال در ایران (۲)

یکصد و سیزدهمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک (مهافمپ) در تاریخ سوم دی ماه 1401 برگزار شد. این جلسه که قسمت دوم موضوع افق اقتصاد دیجیتال در ایران بود با حضور امین ملک نژاد (کارشناس اقتصاد دیجیتال) اجرا شد.

افق اقتصاد دیجیتال در ایران (۱) 11 دی 1401
مهافمپ 112

افق اقتصاد دیجیتال در ایران (۱)

یکصد و دوازدهمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک (مهافمپ) در تاریخ دوازدهم آذر ماه 1401 برگزار شد. این جلسه اولین قسمت از موضوع افق اقتصاد دیجیتال در ایران بود که با حضور امین ملک نژاد (کارشناس اقتصاد دیجیتال) و سعید مشهدی (دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی) اجرا شد.