بایگانی‌های بیگ دیتا - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
آنالیز بیگ دیتا؛ انقلابی در کشاورزی/ نقش داده در امنیت غذایی 12 دی 1400

آنالیز بیگ دیتا؛ انقلابی در کشاورزی/ نقش داده در امنیت غذایی

کلان داده ها در جهان امروز، در بسیاری از حوزه ها کاربردهای فراوانی یافته اند. در این نوشتار به بررسی نقش کلان داده ها در تامین امنیت غذایی، خواهیم پرداخت.