بایگانی‌های تله آفیس - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
فیشینگ اطلاعات با تله آفیس و مسنجر فیس‌بوک 29 اکتبر 2020

فیشینگ اطلاعات با تله آفیس و مسنجر فیس‌بوک

محققان نسبت به دو عملیات گسترده فیشینگ هشدار داده‌اند که صدها هزار کاربر را هدف قرار داده است، یکی به دنبال اعتبارنامه برای خدمات تجاری مانند Office 365 و دیگری سوءاستفاده از مسنجر فیس‌بوک است.