بایگانی‌های تکنیک دهم - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند

وقتی افراد مشغول شنیدن موسیقی هستند ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد؛ در این فضاست که ذهن آماده تغییر می‌شود.