بایگانی‌های تکنیک پانزدهم - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک پانزدهم: حرکت در جا یا تردمیل 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک پانزدهم: حرکت در جا یا تردمیل

دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید، بنابراین در همه برنامه ها از مسیر طی شده سخن می گویند.