بایگانی‌های جنگ نرم - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
ضرورت اجتناب ناپذیر تولید بازی های رایانه ای تراز انقلاب اسلامی 26 شهریور 1400

ضرورت اجتناب ناپذیر تولید بازی های رایانه ای تراز انقلاب اسلامی

تولید بازی های رایانه ای تراز انقلاب اسلامی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مقابله با جنگ نرم دشمن و حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی و هویت بومی است.